Historie

Het Chr. Mannenkoor IJmuiden door de jaren heen

In het voorjaar van 1953 – op 14 april van dat jaar – staken een aantal “mannenbroeders” de koppen bij elkaar om de mogelijkheden te onderzoeken om in IJmuiden te komen tot de oprichting van een christelijk mannenkoor.

Na een oproep in diverse lokale bladen werd een bijeenkomst georganiseerd, waar ca 26 mannen op af kwamen. Intussen hadden zich al 40 mannen aangemeld. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, dat de opdracht kreeg een repetitieruimte en een dirigent te zoeken.

Op 9 juni kon het ( voorlopig) bestuur melden, dat men Stephen Jansen uit Amsterdam bereid had gevonden als directeur (tegenwoordig dirigent geheten) op te treden. Tevens werd afgesproken dat de wekelijkse repetities op vrijdagavond zouden plaatsvinden in het ( inmiddels gesloopte) Cultureel Centrum te IJmuiden met ingang van 4 september 1953.

Aanvankelijk werd begonnen met 40 leden, welk aantal in oktober al was aangegroeid tot 53 leden.

Na het verstrijken van de proefperiode werd tot een definitieve oprichting besloten, waarbij het voorlopig bestuur zich definitief beschikbaar stelde.

Het toenmalig bestuur was de mening toegedaan, dat in een gemeente met destijds 60.000 inwoners een mannenkoor met 100 leden tot de mogelijkheden zou moeten behoren.

Reeds op 18 december vond een eerste openbaar optreden plaats samen met het Chr. Vrouwenkoor “Vox Jubilant” in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat te IJmuiden. Toegangsprijs fl. 1,25 (belasting inbegrepen). Het optreden leverde een positief geldelijk resultaat op van fl. 107,75, welk bedrag onder de beide koren werd verdeeld.

De recensent sprak in de IJmuider Courant van 19 december van een geslaagd debuut.

Er volgden in de loop der jaren een groot aantal optredens en medewerkingen, zowel plaatselijk, als regionaal. In de periode 1953 tot en met 2003, werden bijna 300 optredens verzorgd en medewerkingen verleend, variërend van 1 tot 13 maal per jaar. Ook werd deelgenomen aan concoursen, waar fraaie prijzen werden behaald.

Het koor is er altijd in geslaagd vakbekwame dirigenten aan te trekken. Na de eerder genoemde Stephen Jansen volgden Geert de Boer; Henk de Ridder; Ger Hovius, Gerrit Fokkema, Klaas Koelewijn en Fred de Vries. Thans werkt het koor onder artistieke en inspirerende leiding van Ary Rijke.

In de loop der jaren werd een muziekbibliotheek opgebouwd, welke inmiddels meer dan 300 titels omvat.

In de beginjaren bleef het repertoire beperkt tot het geestelijk lied maar allengs werd ook het wereldlijk repertoire aangeboord alsmede delen uit musicals, opera- en operette, negro-spirituals, allerlei volksmelodieën en bekende en minder bekende klassieke werken. Daarbij beperkt het koor zich niet alleen tot de Nederlandse taal, maar wordt ook in “vreemde” talen gezongen. Overigens staat het koor bekend om de a capella zang.

Naast allerlei medewerkingen en optredens werd en wordt jaarlijks een groot concert gegeven, waarbij instrumentale en vocale solistische medewerking verleend wordt door gekwalificeerde ensembles en solisten.

Onder directie van Gerrit Fokkema werden onvergetelijke concerten gegeven in samenwerking met het Chr. Regionaal Mannenkoor “Deo Datus” uit IJsselstein (Utr) en het Andijker Mannenkoor, welke beide koren ook onder leiding stonden van deze dirigent.

Het zou teveel zijn om alle uitvoeringen op te sommen, daarom een greep uit een aantal gedenkwaardige concerten :

 • 1963 Concert met het Kunstmaandorkest o.l.v. Anton Kersjes, waarbij Annette de la Bije als sopraan optrad en Gerard Droog als bas.
 • 1964 Concert t.g.v. 50-jarig Toonkunstenaarschap van Stephen Jansen m.m.v. Corry Bijster, sopraan en Adriaan Verschoor (orgel)
 • 1968 Concert m.m.v. Nationale Brassband o.l.v. Meindert BoekeI.
 • 1972 Concert m.m.v. Piet van Egmond (orgel) en Ursula van ’t Woud-Stam, sopraan.
 • 1973 Concert m.m.v. Trio Rob van Dijk
 • 1983 Concert tezamen met de Amsterdamse Politiekapel o.I.v. Gerrit Fokkema, die tevens dirigent was van die kapel. Centraal op het programma stond de “Polni Mse” van Martinu; een Tsjechische militaire (veld)mis.
 • 1988 Concert m.m.v. Marco Bakker, bariton en Elisabeth Nijenhuis (piano). Naast delen uit o.a. “Porqy and Bess” werd het zelden in Nederland uitgevoerde werk “Mount of Three Lightsvan Martinu ten gehore gebracht.
 • 1993 Concert m.m.v. Maria van Dongen, sopraan en Robert Bakker (orgel) e.a.
 • 1997 Concert m.m.v. Gebroeders Brouwer (trompet) en Dirk Out (orgel)
 • 2000 Concert m.m.v. Gemengd Muticultureel koor “SANNAS” en Andre van Vliet (orgel). Dit concert mondde uit in een ware happening, waarbij het talrijke publiek actief betrokken was.
 • 2002 Medewerking aan Kerstzang samen met “Deo Datus” in Concertgebouw te Amsterdam.

In de jaren 1970 tot 1976 werden een aantal internationale concerten gegeven zowel in IJmuiden als in Bergisch-Gladbach in het kader van een stedenuitwisseling Duitsland-Nederland.

De wederzijdse vriendschapsbanden met de leden van de Männergesangverein “LYRA” werden daarbij aangehaald, waaraan we goede herinneringen bewaren.

De diverse jubilea van het koor waren en zijn nog steeds aanleiding voor een groots concert met uitgaansdag. Het 40 jarig bestaan werd intern met de leden en hun partners gevierd met een boottocht naar de Zaansche Schans, terwijl het koor ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een driedaagse reis maakte naar de Luthersteden met als standplaats Halle met o.m. een aantrekkelijk muziekprogramma en excursies naar Wittenberg en Eisleben.

In het verleden werd ook medegewerkt aan radio- en TV programma’s als “Zondagavondzang” van de EO en “U zij de glorie” van de NCRV., terwijl o.l.v. dirigent Geert de Boer een aantal liederen werd vastgelegd op een tweetal L.P.’s t.w. “Rots der eeuwen” en “Het ruw houten kruis”.

Van 1992 tot en met 1996 vormden acht leden van het koor een dubbel mannenkwartet The double four, dat zelfstandig optrad met een eigen “sound” van close harmony, barbershop, negrospirituals en traditional nummers, alles a capella gezongen.

Als contactorgaan voor leden en donateurs vervult het kwartaalblad “Het Seinlicht” sedert 1979 een bindende functie met de agenda, allerlei wetenswaardigheden en bijdragen uit eigen gelederen.

Al met al is het Christelijk Mannenkoor IJmuiden een vitale koorgemeenschap, waarvan de leden in onderlinge vriendschap en verbondenheid de koorzang beoefenen en uitdragen en dat al vele jaren met blijvend enthousiasme doen onder deskundige en artistieke leiding.